Sài Gòn Đấu Giá

Hướng dẫn tham gia đấu giá sản phẩm


Tham gia đấu giá do Sàn TMĐT Saigondaugia.com quản lý:

Bước 1: Để tham giá đấu giá thì phải đăng ký tài khoản thành viên tại Saigondaugia.com

Bước 2: Sau khi đăng ký tài khoản thì bạn đăng nhập vào tài khoản. Sau đó nạp tiền vào tài khoản để tham gia đấu giá.

- Tại sản phẩm đấu giá bạn Click vào “Nạp tiền đấu giá”.

Sau đó tiến hành nạp tiền online bằng các hình thức thanh toán được thể hiện trên Saigondaugia.com.

- Số tiền nạp vào tối thiểu là = 10% giá khởi điểm sản phẩm

Bước 3: Đặt cọc để tham gia đấu giá:

- Thành viên trích tiền trong tài khoản đã nạp để đặt cọc tham gia đấu giá

- Mức đặt cọc = 10% giá khởi điểm sản phẩm.

VD: Giá sản phẩm hiện tại là 10.000.000 VNĐ thì cần phải đặt cọc 10% giá khởi điểm của sản phẩm là 1.000.000 VNĐ

Tham gia đấu giá do Thành viên Sàn TMĐT Saigondaugia.com quản lý:

 

Bước 1: Đăng ký tài khoản thành viên tại Saigondaugia.com

- Để tham giá đấu giá thì phải đăng ký tài khoản thành viên tại   Saigondaugia.com

Bước 2: Nạp tiền vào tài khoản

Tại sản phẩm đấu giá, click "Nạp tiền đấu giá".

Tiến hành nạp tiền và Số tiền nạp vào tối thiểu bằng hình thức thanh toán theo yêu cầu của thành viên đăng tin đấu giá.

Bước 3: Đặt cọc đấu giá

Trích tiền trong tài khoản đã nạp để đặt cọc tham gia đấu giá.

Mức đặt cọc: Theo yêu cầu của thành viên đăng tin đấu giá.

Bước 4: Tham gia đấu giá

Đặt giá: Dựa trên giá cao nhất bạn có thể trả cho sản phẩm, bạn có quyền đặt giá theo bước giá quy định sẵn hoặc đặt giá tự động hệ thống sẽ tự động đặt sát giá người đang đấu cao nhất. Mức giá cao nhất: Trong các phiên đấu giá do thành viên của Saigondaugia.com thực hiện sẽ có mức giá cao nhất nên nếu bạn muốn đấu giá đến mức cao nhất thì các bên có thể thỏa thuận trực tiếp mua bán mà không cần tham gia đấu giá.

Bước 5: Thanh toán tiền sau khi kết thúc phiên đấu giáSài Gòn Đấu Giá
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Hình thức thanh toán
Chính sách bảo mật
Đăng ký thành viên