Sài Gòn Đấu Giá
Rượu cổ Minh Mạng

Thương hiệu: Thương hiệu Khác

Xuất xứ: Minh Mạng

Tình trạng: new

Khu vực: Ho Chi Minh

Bảo hành: Cổ

Người thắng:

Nguyễn Thế Vinh

Giá hiện tại:

10,000,000 VNĐ


Lịch sử đấu giá
# Họ tên Giá đấu Thời gian Hạng

Đây là sản phẩm hot cực kỳ

Sản phẩm ngẫu nhiên
Sài Gòn Đấu Giá
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Hình thức thanh toán
Chính sách bảo mật
Đăng ký thành viên