Sài Gòn Đấu Giá
Rượu Đỗ Khang

Thương hiệu: Thương hiệu Khác

Xuất xứ: Campuchia

Tình trạng: Mới

Khu vực: Hồ Chí Minh

Bảo hành: Không có

Người thắng:

Nguyễn Thế Vinh

Giá hiện tại:

123,456 VNĐ


Lịch sử đấu giá
# Họ tên Giá đấu Thời gian Hạng

Đây là bình rượu rất cổ 

Sản phẩm ngẫu nhiên
Sài Gòn Đấu Giá
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Hình thức thanh toán
Chính sách bảo mật
Đăng ký thành viên