Sài Gòn Đấu Giá
Thử Role Sale

Thương hiệu: PNS

Xuất xứ: Campuchia

Tình trạng: Mới

Khu vực: Hồ Chí Minh

Bảo hành: Không có

Người thắng:

Nguyễn Thế Vinh

Giá hiện tại:

109,090 VNĐ


Lịch sử đấu giá
# Họ tên Giá đấu Thời gian Hạng
1 Lưu Duy Hòa 1,000,000 VNĐ 17:13:28 || 02-07-2019

sdgf

Sản phẩm ngẫu nhiên
Sài Gòn Đấu Giá
Dịch vụ chăm sóc khách hàng
Hình thức thanh toán
Chính sách bảo mật
Đăng ký thành viên